Хорти Дизајн ви нуди голем избор на прекрасни ќупови, жардињери и саксии од теракота!

Садовите од теракота, или земјените садови им даваат посебна убавина на градините, но се посебно ценети и во внатрешното и надворешното уредување воопшто. Тие даваат впечатлив спој на природните материјали (глината) и растенијата засадени во нив. Пејсажните архитекти ги препорачуваат во сите можни комбинации и […]