Хорти дизајн Ви нуди изработка на идејно 3Д решение за вашиот двор или градина и негова презентација. Го посетуваме вашиот објект што треба да биде пејзажно дизајниран, ја забележуваме постоечката состојба, правиме слики, земаме мерки за подоцна Вашиот проект да биде изработен во склад со вашите желби и потреби. Проектот се изработува во размер со сите детали од просторот, избор на видови на растенија со реално позиционирање во просторот и предлог понуда за истиот.

Ова се дел од нашите проекти: