Покрај растенијата за еден двор, градина или парк да биде проектиран во целост потребни се и нерастителни материјали кои имаат посебна и специфична функција во уредувањето.

Во нашиот градинарски центар може да ги најдете следните видови на репроматеријали:

  • Мулч и дрвен декор – повеќе видови
  • Декоративен камен – од различни гранулации и бои
  • Саксии и жардињери – внатрешни и надворешни
  • Лајсни и рабници – за раздеување на 2 различни површини
  • Тресет
  • Тревно семе

Ова се дел од нашите репроматеријали и проекти: