Услугите кои ги нуди нашиот градинарски центар се многубројни како што е планирање, проектирање, управување, одржување и следење на функционалните и естетски планови на просторот во градските, приградските и руралните средини, вклучувајќи како приватни така и јавни простори, паркови, градини, улици, плоштади, станбени населби, гробишта, споменици; туристички, комерцијални, индустриски и образовни установи; спортски терени, зоолошки и ботанички градини, површини за спорт и рекреација и фарми.

Нашиот професионален тим од Хорти Дизајн е секогаш спремен да одговори стручно на вашите барања. Дозволете им на нашите професионалци да ви ја олеснат работата околу изборот на растенија и како да дојдете до совршен изглед на вашата гардина /двор.