Улогата на зеленилото во нашето живеење е мошне комплексна и богата и поради тоа заслужува посебно внимание и љубов. Ако сакате да уживате во убавиот двор, треба да го украсувате и одржувате постојано. Постојат многу креативни начини и интересни идеи на уредување и украсување, кои ќе му дадат одлична естетика на дворот.

Хортикултурното уредување се сотои од неколку процеси или фази:

 • Подготовка на теренот;
 • Поставување (вградување) на систем за наводнување;
 • Садење на растенија;
 • Поствување прекривка (бусен трева или друг вид нерастителен покривач);
 • Одржување.

Пејзажно уредување на зелени површини:

 • Приватни дворови;
 • Деловни дворови;
 • Јавни површини;
 • Кровни градини;
 • Вертикални ѕидови (внатрешни и надворешни);
 • Градини (зеленчукови, овошни и комбинирани).

Ова се дел од нашите проекти: