» Почетна    » За нас    » Услуги    » Референци    » Галерија    » Контакт
За Хорти Дизајн
 

Фирмата ХОРТИ ДИЗАЈН ДОО - Скопје е лоцирана на површина од 5000 м2 на влезот на село Бардовци. Фирмата се занимава со одгледување на украсни билки, хортикултурно проектирање и одржување на приватни и јавни зелени површини, уредување и одржување на канцеларијски простории и друго.

За професионално извршување на сите работи од хортикултурата и другите услуги кои ги нудиме, фирмата располага со следниов персонал:

1 Дипломиран инженер - Архитект
1 Дипломиран земјоделски инженер
1 Дипломиран шумарски инженер
10 Вработени работници и минимум 10 сезонски работници во сезона и по потреба

 
 
Линк до нашиот Facebook профил