» Почетна    » За нас    » Услуги    » Референци    » Галерија    » Контакт
Услуги
 
ХОРТИ ДИЗАЈН ДОО, ви ги нуди следниве услуги:
 • Хортикултурно проектирање и изработка на решенија и нивна презентација во 3Д

 • Реконструкција и подигање на јавни зелени површини

  • Подготовка на теренот со вадење на слој земја
  • Транспорт на шут
  • Дотур на муљевита земја за изработка на тревникот
  • Грубо планирање на теренот
  • Фино планирање на теренот
  • Сеење, покривање и валирање на тревното семе
  • Орање на површина со трактор
  • Фрезирање на површина со трактор
  • Набавка на тревно семе
 • Одржување на парковски површини

  • Машинско косење на тревник
  • Кроење на садници, сечење на дрвја и вадење на корења од исечени дрвја
  • плевење на тревник и групации со садници
  • Окопување и правење на ивици помеѓу тревник и др. групации
  • Прихрана и заштита на садници и тревник преку корен и лист
  • Рачно полевање на групации и тревници
 

 

 • Набавка, транспорт и вградување на садници

  • Листопадни садници и грмушки
  • Зимзелени садници, грмушки и покривачи
  • Перени
  • Летен и есенски расад
 • Располагаме со следниве видови репроматеријали

  • тресет од 80 и 250 литра
  • мулч
  • дрвен декор
  • декоративен камен од различни гранулации
  • саксии и жардињери - теракота и имитација на теракота
 • Проектирање, изработка (вградување) и одржување на систем за полевање

  • автоматски со тајмер и вграден сензор за дожд
  • мануелен
 
 
Линк до нашиот Facebook профил