» Почетна    » За нас    » Услуги    » Референци    » Галерија    » Контакт
Референци
 

Во текот на своето постоење фирмата ХОРТИ ДИЗАЈН ДОО - Скопје има работено на повеќе проекти од областа на хортикултурата - проектирање и надзор до комплетна реализација на проектите и одржување со заштита и прихрана на истите.

Проектирани и реализирани се повеќе приватни, деловни дворови и јавни површини, меѓу кои позначајни се следниве:

 • Кнауф - Авто Команда - Скопје
 • Еуро Табак - Скопје
 • Катастар - Авто Команда
 • Катастар - Тафталиџе
 • Зоолошка градина - Скопје - влезно плато
 • Акрон - Скопје
 • Палма - Скопје
 • Кверкус - Скопје и Гостивар
 • Фарекс - Скопје
 • Бензиска пумпа Еуро Актива - Качанички пат
 • Приватна болница др. Ѓеорѓиев - Злокуќани
 • Приватен двор - Свисслион - Скопје
 • Приватен двор - Шишево
 • Приватни дворови - Водно, Бардовци, Радишани, Соње, викенд населба Орешани, викенд населба Побожје и други
 • Приватни дворови во комплекс св. Јован - населба Злокуќани
 • Зона Бунарџик - Jonnson Matthey
 • Општина Кисела Вода - хортикултурно уредување и реконструкција на јавни површини

За дел од проектите и фотографии од нашата работа, посетете ја галеријата.

 
 
Линк до нашиот Facebook профил